KVALITETA INSPEKT d.o.o.

Tvrtka KVALITETA INSPEKT d.o.o. Slavonski Brod pruža usluge visoke razine u području ispitivanja, kontrole, uvođenja i praćenja ISO sustava,  certifikacije, nadzora, vještačenja te svojim klijentima pomaže da odgovore na rastuće izazove pri upravljanju kvalitetom.
 
Kao pouzdan partner nudimo inovativna rješenja koja idu dalje od jednostavnog usklađivanja s propisima i standardima, smanjujući rizik, poboljšavajući izvedbu. Posjedujemo provjerenu i umjerenu mjernu i ispitnu opremu. Ključne vrijednosti uključuju integritet i etiku, nepristrani savjet i vrednovanje, usmjerenost na kupca i sigurnost.

Vizija tvrtke je povezati se sa drugim subjektima i ponuditi usluge poslovnim partnerima na način da svoje zahtjeve mogu realizirati na jednom mjestu. Sve navedeno daje nam za pravo da smatramo kako možemo biti Vaš odgovarajući poslovni partner i da u zajedničkoj suradnji možemo značajnije pridonijeti na poboljšanju sigurnosti i kvaliteti Vaših proizvoda.


Novosti

Prihvaćena norma HRN EN 14351-2:2018

18.12.2018. 22:24:36

Norma HRN EN 14351-2:2018 za ispitivanje unutarnjih vrata.

Osnova je za izdavanje Izjave o svojstvima i CE oznake.


Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18

18.9.2018. 9:01:06

Članak 23.(4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.U primjeni od 4.8.2018.godine....


Dodjela bespovratnih sredstava od 20 000,00 kn minimalno do 1 000 000,00 kn maksimalno

30.8.2018. 21:54:58

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.Prihvatljivi prijavit...


Nova izdanja normi HRN EN 1176 za dječja igrališta

27.4.2018. 21:32:24

Nova izdanja normi HRN EN 1176  za dječja igrališta - prostori za igru.

Više na www.hzn.hr TO 571 Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema.