Novosti

Prihvaćena norma HRN EN 14351-2:2018

18.12.2018. 22:24:36

Norma HRN EN 14351-2:2018 za ispitivanje unutarnjih vrata.

Osnova je za izdavanje Izjave o svojstvima i CE oznake.


Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18

18.9.2018. 9:01:06

Članak 23.(4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.U primjeni od 4.8.2018.godine....


Dodjela bespovratnih sredstava od 20 000,00 kn minimalno do 1 000 000,00 kn maksimalno

30.8.2018. 21:54:58

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.Prihvatljivi prijavit...


Nova izdanja normi HRN EN 1176 za dječja igrališta

27.4.2018. 21:32:24

Nova izdanja normi HRN EN 1176  za dječja igrališta - prostori za igru.

Više na www.hzn.hr TO 571 Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema.


Novo izdanje normi HRN EN ISO 9001:2015

8.3.2018. 11:52:26

Izlaskom novog izdanja norme HRN EN ISO 9001:2015, nastale su određene promjene koje su tvrtke dužne inplementirati u svoje sustave od rujna 2018. godine.


Stranica: