CE oznaka

Proizvođači građevinske stolarije, zidnih, stropnih i podnih obloga, masivnih ljepljenih ploča kako bi proizvod ponudili kupcima (ne ovisno radi li se o sustavima 1; 1+; 2+; 3 ili 4 ) moraju izdati Izjavu o svojstvima i moraju proizvod označiti CE oznakom. Oznaka CE dokazuje da je nad proizvodom provedena procedura ocjenjivanja i da ispunjava sve zahtjeve EU u području sigurnosti, zdravlja i okoliša. Stavljanje CE oznake na proizvod mora biti trajno, vidno i neizbrisivo. Oblik CE oznake je propisan (može se povećati i smanjiti), ali ne smije biti manji od 5 mm. Izjava o svojstvima utemeljena je na inicijalnom ispitivanju tipa i provođenju tvorničke kontrole proizvodnje. Ukoliko proizvođač ne raspolaže opremom i znanjem, ispitivanje može odraditi treća strana. Kvaliteta inspekt d.o.o. se nudi kao pouzdan partner. 

                                                                                    Kako dobiti oznaku CE?

                                                                1. Utvrdite zahtjeve na razini EU-a za proizvod
                                                                2. Utvrdite ispunjava li proizvod posebne zahtjeve
                                                                3. Utvrdite mora li proizvod ispitati prijavljeno tijelo
                                                                4. Izradite tehničku dokumentaciju
                                                                5. Ispitajte proizvod
                                                                6. Izradite Izjavu o svojstvima i i označite proizvod CE oznakom

Uvoznici
Ukoliko su proizvođači izvan EU, uvoznici se moraju pobrinuti da proizvode koje stavljaju na tržište ispunjavaju bitne zahtjeve te da su sigurni za uporabu. Uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač iz treće zemlje poduzeo potrebne radnje i može li na njegov zahtjev dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Distributeri
Moraju imati osnovno poznavanje pravnih zahtjeva, uključujući koji proizvodi moraju nositi oznaku CE i za koje proizvode mora biti raspoloživa popratna dokumentacija, moraju prepoznati proizvode koji vidljivo nisu u skladu sa zahtjevima. Dužni su biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima dostaviti dokaze da su postupali s dužnom pažnjom i da su od proizvođača ili uvoznika dobili potvrdu da su poduzete sve potrebne radnje. Distributer uz to mora biti u mogućnosti nadležnim nacionalnim tijelima pružiti pomoć u naporima za prikupljanje potrebne dokumentacije.Zahtjevi za SUSTAV 1+
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
- kontrolu  tvorničke proizvodnje
- daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA PROIZVODE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
- određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
- početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
- stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje
- ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište.
Sustav 1+ je sustav koji definira najviše odgovornosti za prijavljeno tijelo (notified body), za razliku od sustava 4 koji sve odgovornosti prepušta samo proizvođaču.

Zahtjevi za SUSTAV 1
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
- kontrolu  tvorničke proizvodnje
- daljnja ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA PROIZVODE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
- određivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
- početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
- stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.
Za razliku od sustav 1+, u sustavu 1 prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi ispitivanja slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustave 1+ i 1 je certifikacijsko tijelo za proizvod.

Zahtjevi za SUSTAV 2+
Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi:
- određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije
- kontrolu  tvorničke proizvodnje
- ispitivanja uzoraka u skladu s planom ispitivanja
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO CERTIFIKACIJSKO TIJELO ZA KONTROLU TVORNIČKE PROIZVODNJE izdaje certifikat o stalnosti svojstava proizvoda temeljem :
- početnog pregleda proizvodnoga pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
- stalnoga nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.
Za razliku od sustava 1+ i 1, u sustavu 2+ prijavljeno certifikacijsko tijelo ne provodi  određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije, nego je to zadatak proizvođača.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustav  2+ je certifikacijsko tijelo za kontrolu tvorničke proizvodnje.