Certifikacija sustava

Tvrtka Kvaliteta Inspekt d.o.o. pruža konzultantske usluge u dijelu pripreme sustava upravljanja kvalitetom prema HRN EN ISO 9001:2015. Inplementacja sustava ISO 9001  je ljesvica više , a tvrtke koje ga nemaju teško mogu dokazati svoju  opredjeljenost  i ozbiljnost prema kupcima svojih proizvoda ili usluga. Od rujna 2018. mora se provesti usklađivanje sustava sa novim izdanjem norme HRN EN ISO 9001:2015.

Jedno od najbitnijih obveza sustava  je i provođenje internog audita unutar tvrtke. Kako bi interni auditi bili što uspješnije i na vrijeme provedeni, nudimo uslugu provođenja istog u Vašoj tvrtci. 

Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava definiraju stupanj uključenosti trećih strana u ocjenjivanju svojstava proizvoda u skladu s bitnim tehničkim specifikacijama. Razlikuje se 5 sustava i 3 različite vrste tijela za ocjenjivanje sukladnosti i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda definirano je Uredbom 305/2011 o građevnim proizvodima (Construction Product Regulation (EU) no. 305/2011). 

Zahtjevi za SUSTAV 3

Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:
PROIZVOĐAČ provodi ili to obavljaju u suradnji s nama -  KVALITETOM INSPEKT -
-  tvorničku kontrolu proizvodnje
PRIJAVLJENI/NOTIFICIRANI LABORATORIJ (NB) provodi:
- ispitivanje proizvoda temeljem ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju kojeg provodi proizvođač ili NB), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije.
Tijelo za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda za sustav  3  je ispitni laboratorij. 

Zahtjevi za SUSTAV 4

Izjava proizvođača o svojstvima bitnih karakteristika građevnog proizvoda na temelju sljedećeg:

PROIZVOĐAČ provodi ili to obavljaju u suradnji s nama - KVALITETOM INSPEKT-
- ispitivanje proizvoda na temelju ispitivanja tipa (utemeljeno na uzorkovanju kojeg provodi proizvođač ili Kvaliteta inspekt), proračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije,
-  kontrolu  tvorničke proizvodnje,
PRIJAVLJENO/NOTIFICIRANO TIJELO nema zadataka. 
Sustav 4 ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda u potpunosti prepušta proizvođaču.

U sustavu 3 inicijalno ispitivanje tipa mora provesti treća strana, a u sustavu 4 to može sam proizvođač. 

             Tvrtka Kvaliteta Inspekt nudi uslugu proračuna:

Uw - određivanje toplinske prohodnosti gotovog proizvoda prema HRN EN ISO 10077-1
Uf  - određivanje toplinske prohodnosti okvira prema HRN EN ISO 10077-1
•      Ug - određivanje toplinske prohodnosti stakla prema HRN EN 673
      dB - određivanje zvučne izolacije prema HRN EN 14351-1