Tvornička kontrola proizvodnje (TKP)

TKP znači uspostavljenu, dokumentiranu i stalnu kontrolu proizvodnje u tvornici u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama.

Certifikat tvorničke kontrole  je dokument kojim prijavljeno tijelo nakon obavljenih radnji početnog i stalnog nadzora, vrednovanja i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje s određenom tehničkom specifikacijom potvrđuje da se obavljaju sve radnje kontrole predviđene za taj proizvod .

Certifikat o stalnosti  je dokument kojim prijavljeno tijelo nakon obavljenih radnji početnog i stalnog nadzora, vrednovanja i ocjenjivanja tvorničke kontrole proizvodnje i ispitivanja tipa potvrđuje da su poduzete sve mjere kojima se osigurava ujednačenost svojstava porizvoda.

Izjava o svojstvima je dokument kojim proizvođač izražava svojstvo ili svojstva građevnih proizvoda u vezi s bitnim značajkama tih proizvoda u skladu s relevantnim usklađenim tehničkim specifikacijama. 

Tehnička specifikacija je usklađena europska specifikacija ili domaća tehnička specifikacija.

Usklađena europska specifikacija je usklađena europska norma, priznata nacionalna norma ili europsko tehničko dopuštenje.

Usklađena europska norma je europska norma pripremljena na temelju mandata Europske komisije čiji je naslov, referencijska oznaka, datum početka primjene te datum završetka istodobne primjene oprečne nacionalne tehničke specifikacije, objavljena u službenom glasilu Europske unije.

Zahtjevi za tvorničku kontrolu proizvodnje:  
• propisani postupci za redovni nadzor,ispitivanje i/ili procjenu sirovine, komponenti, opreme
• zapisi o rezultatima nadzora
• postupak upravljanja s nesukladnim proizvodima

Zahtjevi proizvođača:
• uspostavljen i dokumentiran tehnološki proces izrade od sirovine do gotovog proizvoda
• uspostavljena i dokumentirana funkcija tvorničke kontrole proizvodnje
• izdavanje izjave o svojstvima na temelju normativnih odredbi

Zahtjev za potvrđivanje sadrži: 
• naziv građevnog proizvoda
• pripadajuću tehničku specifikaciju
• sustav potvrđivanja
• naziv tvrtke
• kontakt osoba