Namještaj

Ispunjenjem sigurnosnog aspekta, ergonomskih zahtjeva i estetskog dojma, nudimo proizvod koji je poželjan kupcu.


Najbolji način ispunjenja sigurnosno- antropometrijskih zahtjeva je korištenje prihvaćenih norma HRN EN.

Prema definiciji norma je dokument donesen konsenzusom i odobren od priznatoga tijela, koji za opću i višekratnu uporabu daje pravila, upute ili značajke za djelatnosti ili njihove rezultate radi postizanja najboljeg stupnja uređenosti u danome kontekstu. Norme se temelje na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim rezultatima.                                                        

Prema Europskoj direktivi o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ), odnosno Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014) koji se odnosi i na namještaj, navodi  da se na tržište smije staviti samo siguran proizvod.                                                  

Siguran proizvod je svaki proizvod koji u uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uključujući trajanje i po potrebi stavljanje u uporabu i zahtjeve za ugradbu i održavanje, ne predstavlja nikakav rizik ili samo najmanji rizik spojiv s uporabom proizvoda, a koji se smatra prihvatljivim i sukladnim s visokom razinom zaštite sigurnosti i zdravlja ljudi.


Tvrtka Kvaliteta inspekt d.o.o. nudi pomoć:

  • proizvođačima ( kroz tvorničku kontrolu proizvodnje, ispitivanje prototipa, usklađenost dokumentacije i dr. ),
  •  sudionicima postupka javne nabave ( kod pisanja natječaja-troškovnika navođenjem pripadajućih norma ili zahtjeva, provjere prilikom isporuke, ugradnje i sl. ),
  • kod opremanja škola i vrtića ( za pravilan razvoj djeteta poseban akcent daje se sukladnosti dimenzija stolica i stolova pri odabiru veličine koje se kreće u rasponu od 0 do 7 ovisno o uzrastu ),
  •  kod opremanja ureda ( uredske stolice uskladiti s tipom A, B ili C, osigurati zahtijevani prostor korisniku uredskih stolova i dr. ),
  •  distributerima vrtnog namještaja ( sigurnosni zahtjevi, deklarirana namjena i sl. ),
  • proizvođačima i trgovcima dječjeg namještaja ( dječji krevetići, visoke stolice, komode za prematanje i dr. ),
  •  proizvođačima i trgovcima kreveta na kat ( izrazito  rizičan proizvod ),
  • za sve ostale tipove namještaja.

Učinimo zajedno krajnjeg korisnika zadovoljnim.