Dječja i sportska igrališta

Sva igrališta na javnim površinama moraju u svakom trenutku biti ispravna i sigurna za sve korisnike. 

Prostori za igru ( dječja igrališta, igraonice, rekreativno sportska igrališta, fitnes sprave za vježbanje na otvorenom, prostori za igru i zabavu na vodi i dr.) prema Europskoj direktivi o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ), odnosno Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009, 139/2010, 14/2014) moraju biti sigurni za uporabu i korištenje. Veliki broj povreda djece (lakših i težih) upućuje na potrebu  puno temeljitijeg sagledavanja stanja dječjih igrališta, kao i ostalih prostora za igru i rekreaciju. Zahtjeve za sigurnost instalirane opreme na prostorima za igru i rekreaciju uređuju prihvaćene EN norme. Norma zahtjeva provođenje periodičkih pregleda igrališta (otvorenih i zatvorenih, tj. igraonica) od neovisnih stručnjaka, kao i vlasnika igrališta.

Vlasnici igrališta za djecu, prema hrvatskoj normi HRN EN 1176 trebali bi učiniti slijedeće:
• Odrediti odgovornu osobu za održavanje igrališta
• Osposobiti odgovorne osobe
• Izraditi Plan pregleda i održavanja igrališta
• Voditi odgovarajuću dokumentaciju 
• Provesti prvi post-instalacijski pregled za svako novo izgrađeno igralište
• Provoditi godišnje i operativne preglede (neovisni stručnjak)
• Uputiti na osposobljavanje osobe za provođenje rutinskih (dnevnih) pregleda
• Provoditi mjere iz izvještaja o sigurnosti pregleda
Dokumentacija koju prilaže proizvođač:
• Izjava o sukladnosti sa zahtjevima odgovarajućih hrvatskih norma (za igrališta i igraonice)
• Certifikati o ispitivanju
• Detaljne upute na hrvatskom jeziku za: montažu (ugradnju),upotrebu i održavanje 
  (uključujući popis rezervnih dijelova s kataloškim brojevima za narudžbu, preporučene intervale pregleda i održavanja).
• Jamstveni list
• Druga potrebna dokumentacija
Dokumentacija vlasnika igrališta:
• Izvještaj o prvom postinstalacijskom pregledu
• Plan pregleda i održavanja za svako igralište
• Zapise o stručnom usavršavanju djelatnika
• Izvještaje o periodičkim pregledima (godišnji, operativni)
• Check-liste s rutinskih pregleda
• Dnevnik pregleda i održavanja
• Zapise o nesrećama
• Znakove na igralištu, oznake na igralima
• Procedure za postupanje u izvanrednim situacijama
• Ostala potrebna dokumentacija 
Periodički pregledi:
• prvi (postinstalacijski) pregled - nakon instalacije igrališta ili sprave od strane neovisnih stručkanja                  
• godišnji pregled – detaljan  pregled kompletnog  igrališta od strane neovisnih stručkanja 
• operativni pregled - svakih 3 mjeseca, utvrđuju se nedostaci koji se pojavljuju prilikom korištenja
• rutinski (dnevni) pregled - provode osposobljeni djelatnici vlasnika igrališta  

Pravilnim gospodarenjem igrališta umanjujete odgovornost u slučaju nastalih sporova.