Novosti

Prihvaćena norma HRN EN 14351-2:2018

18.12.2018. 22:24:36

Norma HRN EN 14351-2:2018 za ispitivanje unutarnjih vrata.

Osnova je za izdavanje Izjave o svojstvima i CE oznake.


Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18

18.9.2018. 9:01:06

Članak 23.(4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.U primjeni od 4.8.2018.godine....


Nova izdanja normi HRN EN 1176 za dječja igrališta

27.4.2018. 21:32:24

Nova izdanja normi HRN EN 1176  za dječja igrališta - prostori za igru.

Više na www.hzn.hr TO 571 Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema.


Novo izdanje normi HRN EN ISO 9001:2015

8.3.2018. 11:52:26

Izlaskom novog izdanja norme HRN EN ISO 9001:2015, nastale su određene promjene koje su tvrtke dužne inplementirati u svoje sustave od rujna 2018. godine.


Stranica: