Prihvaćena norma HRN EN 14351-2:2018 unutarnja vrata

18.12.2018. 22:24:36

Norma HRN EN 14351-2:2018 za ispitivanje unutarnjih vrata.
Osnova je za izdavanje Izjave o svojstvima i CE oznake.