Nova izdanja normi HRN EN 1176:2023 i 1177:2024 za dječja igrališta

21.2.2024. 9:49:00

Nova izdanja normi HRN EN 1176-1:2023; HRN EN 1176-2:2019; 1176-10:2023; 1177:2024 za dječja igrališta - prostori za igru.
Više na www.hzn.hr TO 571 Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema.